L'IMMIGRATION / IMMIGRATIE

Concernant l'immigration


Appliquer la loi déjà existante sur la demande de nationalité belge, et éventuellement la renforcer pour qu'elle soit plus juste.


Être belge, ça se mérite, bienvenue aux vrais immigrants qui désirent fuir la guerre et s'intégrer dans notre pays d'accueil, ils seront pris en charge totalement pendant 6 mois, afin d'apprendre notre culture/ et coutumes, connaître les deux langues principales de notre pays.


Si les résultats sont satisfaisants, ils auront 6 mois supplémentaires pour démontrer qu'ils savent subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille.

Cette période est primordiale pour pouvoir avoir un visa temporaire, après dix ans, ils obtiennent automatiquement la nationalité belge s'il n'y a aucun fait judiciaire et aucune condamnation.


Dans le cas contraire, le ou les responsables seront renvoyés dans leur pays d'origine ainsi que tous les autres membres de la famille, aucune indemnité de retour ne leur est accordée, et l'interdiction de revenir sur le territoire belge sera définitive et non négociable.

 

Over immigratie.


Pas de bestaande wet toe op de aanvraag van de Belgische nationaliteit en eventueel te versterken om het eerlijker te maken.


Belg worden moet je verdienen.


Verwelkom immigranten die de oorlog willen ontvluchten ,ze zullen zes maanden lang begeleid worden om onze tradities en waarden te leren en de twee belangrijkste talen van ons land te kennen.


Als de resultaten bevredigend zijn, hebben ze nog eens 6 maanden de tijd om aan te tonen dat ze weten hoe ze zichzelf en hun gezin moeten onderhouden. Deze periode is noodzakelijk om een tijdelijk visum te kunnen hebben, na tien jaar krijgen ze automatisch de Belgische nationaliteit als er geen gerechtelijke feiten zijn en geen veroordeling.


Anders worden ze teruggestuurd naar hun land van herkomst.

 

Samen met alle andere gezinsleden wordt hun geen terugkeer toegekend en is het verbod om terug te keren naar Het Belgische grondgebied definitief en niet onderhandelbaar.